Oferta

Usługi Inwentaryzacyjne:

 • inwentaryzacje dendrologiczne dla osób prywatnych oraz firm
 • inwentaryzacje fotograficzne
 • analizy krajobrazowe

Usługi projektowe:

Terenów użyteczności publicznej:

 • zieleni na osiedlach mieszkaniowych
 • zieleni przy żłobkach, przedszkolach, szkołach
 • zieleni przy biurach i domach handlowych
 • zieleni przy drogach

Wykonawstwo:

 • prace ziemne
 • ciągi komunikacyjne, podjazdy
 • zakładanie trawników (z siewu, z rolki)
 • sadzenie i przesadzanie drzew, roślin
 • budowa tarasów
 • instalacja oświetlenia ogrodowego

Pielęgnacja i inne prace porządkowe:

 • pielęgnacja drzew
 • ocena kondycji drzewa i dobór prawidłowych zabiegów pielęgnacyjnych
 • cięcia standardowe – usunięcie gałęzi martwych, połamanych
 • cięcia korekcyjne – prześwietlenie korony, odciążenie konarów
 • cięcia techniczne – odsunięcie od dachów, budynków, dróg, etc.
 • cięcia estetyczne – poprawiające wygląd drzew
 • opryski drzew
 • pielęgnacja zieleni
 • sprzątanie ogrodów i terenów zielonych
 • czyszczenie nawierzchni myjką ciśnieniową (schody, podjazdy ,elewacje)
 • przygotowanie ogrodów do zimy
 • odśnieżanie